Kalkulačka | Online matematická kalkulačka [DEG]

Další nástroje | [DEG] | [RAD] | Jak používat

F2 sin cos tan %
^power sqrt π eeuler log
7 8 9 AC
4 5 6 × ÷
1 2 3 + -
0 . ( ) =

A. Používání online vědecké kalkulačky na celou obrazovku

Důležité! tato matematická nebo vědecká kalkulačka používá režim [DEG] nebo režim stupně. To se používá pro trigonometrické výpočty. Například cos (90) totéž cos 90°. Režim [DEG] běžně používaný studenty po celém světě.

Buďte opatrní při provádění trigonometrických výpočtů s vědeckou kalkulačkou. Některé kalkulačky používají jako standardní nastavení režim RAD nebo Radian (1 RAD = 57 296°). Režim [RAD], běžně používaný na vysokých školách, například čistá fyzika. Klepnutím na [RAD] změňte režim Radian.

A1. Základní funkce tlačítek

AC Tlačítko All Clear (AC) vymaže celou obrazovku kalkulačky

Tlačítko Backspace vymaže poslední číslici

F2 přístupy k tlačítkům: inverzní trigonometrické sin-1 (arcsin), cos-1 (arccos), tan-1 (arctan), reciproční trig poměry csc (cosecant), sec (secant), cot (cotangent), kubická odmocnina, přirozený logaritmus (ln), faktoriál (!) a Euler's number (e)

A2. Funkce aritmetických tlačítek

= tlačítko provede výpočet

1 = 1

+ tlačítko provede přidání

1 + 1 = 2

- tlačítko provede odečítání

6 - 2 = 4

× tlačítko provádí násobení

10 × 10 = 100

÷ tlačítko provede rozdělení

8 ÷ 4 = 2

. tlačítko vloží desetinný oddělovač

8.2 + 1.8 = 10

( ) držák tlačítkových vstupů

1 × (3 - 1) = 1 × 2 = 2

A3. Funkce vypínače a kořenového tlačítka

^ tlačítko provádí napájení

2^3 = 2 × 2 × 2 = 8

tlačítko provede druhou odmocninu

√(144) = 12

3 tlačítko provádí krychlovou odmocninu

3√(8) = 2

A4. Procentuální a faktoriální funkce tlačítek

% tlačítko zadává symbol procenta

45% = 0.45

! tlačítko vstupy faktoriál symbol

3! = 3 × 2 × 1 = 6

A5. Funkce tlačítek geometrie a logaritmu

π tlačítkové vstupy phi konstanta

π = 3.141592653589793

e tlačítkové vstupy eulerova konstanta

e = 2.718281828459

log tlačítko provede logaritmickou základnu 10

log(100) = 2

ln Tlačítko provádí přirozený logaritmus

ln(e) = ln(2.718281828459) = 1

ex tlačítko provede euler exp

e2 = exp(2) = 7.389056098931

A6. Funkce trigonometrických tlačítek

A6.1 Základní funkce goniometrických tlačítek

sin tlačítko vypočítá sinus

sin(90) = 1

cos tlačítko vypočítá kosinus

cos(90) = 0
    

tan tlačítko vypočítá tečnu

tan(90) = Infinity!

A6.2 Funkce inverzního goniometrického tlačítka

sin⁻¹ tlačítko vypočítá arcsin

sin-1(0) = 0

cos⁻¹ tlačítko vypočítá arccosin

cos-1(0) = 90

tan⁻¹ tlačítko vypočítá arctan

tan-1(45) = 88.726969979943

A6.3 Funkce tlačítka Poměr vzájemného spouštění

csc tlačítko vypočítá kosekans

csc(60) = 1.154700538379

sec tlačítko vypočítá sečnu

sec(45) = 1.414213562373

cot tlačítko vypočítá kotangens

cot(60) = 0.57735026919

B. Funkce klávesnice

K zadávání čísel a aritmetických operátorů můžete použít klávesnici

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . klávesu lze použít k zadání čísla

+ - * / klíč lze použít k zadání aritmetického operátoru

Backspace lze použít k vymazání posledních číslic

Enter klíč lze použít k provedení výpočtu (stejný jako stejný)

C. Historie výpočtů

Zobrazit nebo použít historii k provedení nového výpočtu, klikněte Dějiny na obrazovce kalkulačky.

D. Co je vědecká kalkulačka

Vědecká kalkulačka je typ kalkulačky, který se používá k řešení matematických, inženýrských a vědeckých výpočtů. Tato kalkulačka je jednoduchá vědecká kalkulačka pro vaši každodenní činnost.

Tato online vědecká kalkulačka byla testována až do verze 22. Má také pokročilé možnosti výpočtu s jednoduchým rozložením na celou obrazovku, včetně:

Děkujeme, že používáte naši online matematickou kalkulačku! A je to na celou obrazovku!


Online matematická kalkulačka v22 Advernesia | O | Prohlášení | Ochrana osobních údajů a zásady (GDPR) | Kontaktujte nás a darujte | Analyzováno službou Google Analytic | Reklamy AdSense