Rekenmachine | Online wiskundige rekenmachine [DEG]

Meer hulpmiddelen | [DEG] | [RAD] | Hoe te gebruiken

F2 sin cos tan %
^power sqrt π eeuler log
7 8 9 AC
4 5 6 × ÷
1 2 3 + -
0 . ( ) =

A. Wetenschappelijke rekenmachine op volledig scherm gebruiken

Belangrijk! deze wiskundige of wetenschappelijke rekenmachine gebruikt de modus [DEG] of graden. Dit werd gebruikt voor goniometrische berekening. Bijvoorbeeld cos (90) hetzelfde als cos 90°. [DEG]-modus die veel wordt gebruikt door studenten over de hele wereld.

Wees voorzichtig met het uitvoeren van trigonometrische berekeningen met een wetenschappelijke rekenmachine. Sommige rekenmachines gebruiken de RAD-modus of Radian (1 RAD = 57.296°) als standaardinstelling. [RAD]-modus, veel gebruikt in het hoger onderwijs, bijvoorbeeld pure natuurkunde. Klik op [RAD] om de radialenmodus te wijzigen.

A1. Basisknopfuncties

AC Alles wissen (AC) knop wist het hele rekenmachinescherm

Backspace-knop wist het laatste cijfer

F2 knop toegangen: inverse trigonometrisch sin-1 (arcsin), cos-1 (arccos), tan-1 (arctan), wederzijdse trig-ratio's csc (cosecant), sec (secant), cot (cotangent), kubieke wortel, natuurlijke logaritme (ln), faculteit (!), en Euler's number (e)

A2. Functies rekenkundige knoppen

= knop voert berekening uit

1 = 1

+ knop voert optelling uit

1 + 1 = 2

- knop voert aftrekking uit

6 - 2 = 4

× knop voert vermenigvuldiging uit

10 × 10 = 100

÷ knop voert deling uit

8 ÷ 4 = 2

. knop invoert decimaal scheidingsteken

8.2 + 1.8 = 10

( ) knop invoer haakje

1 × (3 - 1) = 1 × 2 = 2

A3. Functies aan-uitknop en hoofdknop

^ knop voert stroom uit

2^3 = 2 × 2 × 2 = 8

knop voert vierkantswortel uit

√(144) = 12

3 knop voert kubieke wortel uit

3√(8) = 2

A4. Functies in procenten en faculteiten

% knop invoer percentage symbool

45% = 0.45

! knop invoer faculteitssymbool

3! = 3 × 2 × 1 = 6

A5. Geometrie en logaritme Knopfuncties

π knop invoer phi constant

π = 3.141592653589793

e knop invoert euler constant

e = 2.718281828459

log knop voert logaritme uit met grondtal 10

log(100) = 2

ln knop voert natuurlijke logaritme uit

ln(e) = ln(2.718281828459) = 1

ex knop voert euler-exp uit

e2 = exp(2) = 7.389056098931

A6. Trigonometrische knopfuncties

A6.1 Basisfuncties van trigonometrische knoppen

sin knop berekent sinus

sin(90) = 1

cos knop berekent cosinus

cos(90) = 0
    

tan knop berekent tangens

tan(90) = Infinity!

A6.2 Inverse trigonometrische knopfuncties

sin⁻¹ knop berekent arcsin

sin-1(0) = 0

cos⁻¹ knop berekent arccosin

cos-1(0) = 90

tan⁻¹ knop berekent arctan

tan-1(45) = 88.726969979943

A6.3 Wederzijdse trig-ratio-knopfuncties

csc knop berekent cosecans

csc(60) = 1.154700538379

sec knop berekent secans

sec(45) = 1.414213562373

cot knop berekent cotangens

cot(60) = 0.57735026919

B. Toetsenbordfuncties

U kunt het toetsenbord gebruiken om het nummer en de rekenkundige operator in te voeren

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . de sleutel kan gebruiken om het nummer in te voeren

+ - * / sleutel kan gebruiken om rekenkundige operator in te voeren

Backspace sleutel kan gebruiken om de laatste cijfers te wissen

Enter sleutel kan gebruiken om berekening uit te voeren (zelfde als gelijk)

C. Berekeningsgeschiedenis

Bekijk of gebruik geschiedenis voor het uitvoeren van een nieuwe berekening, klik op Geschiedenis op het rekenmachinescherm.

D. Wat is wetenschappelijke rekenmachine?

Een wetenschappelijke rekenmachine is een soort rekenmachine die werd gebruikt om wiskunde, techniek en wetenschappelijke berekeningen op te lossen. Deze rekenmachine is een eenvoudige wetenschappelijke rekenmachine voor uw dagelijkse activiteit.

Deze online wetenschappelijke rekenmachine is getest tot versie 22. Hij heeft ook geavanceerde rekenmogelijkheden met een eenvoudige en volledige schermindeling, waaronder:

Bedankt voor het gebruik van onze online rekenmachine! En het is op volledig scherm!


Online rekenmachine v22 Advernesia | Over | Disclaimer | Privacy en beleid (AVG) | Neem contact met ons op en doneer | Geanalyseerd door Google Analytics | Advertenties door AdSense