Αριθμομηχανή | επιστημονικο κομπιουτερακι online [DEG]

Περισσότερα εργαλεία | [DEG] | [RAD] | Τρόπος Χρήσης

F2 sin cos tan %
^power sqrt π eeuler log
7 8 9 AC
4 5 6 × ÷
1 2 3 + -
0 . ( ) =

Α. Χρήση της διαδικτυακής επιστημονικής αριθμομηχανής πλήρους οθόνης

Σπουδαίος! αυτή η μαθηματική ή επιστημονική αριθμομηχανή χρησιμοποιεί τη λειτουργία [DEG] ή τη λειτουργία βαθμού. Αυτό χρησιμοποιείται για τριγωνομετρικούς υπολογισμούς. Για παράδειγμα cos (90) το ίδιο με το cos 90°. Λειτουργία [DEG] που χρησιμοποιείται συνήθως από μαθητές σε όλο τον κόσμο.

Να είστε προσεκτικοί όταν εκτελείτε τριγωνομετρικούς υπολογισμούς με μια επιστημονική αριθμομηχανή. Ορισμένες αριθμομηχανές χρησιμοποιούν τη λειτουργία RAD ή το Radian (1 RAD = 57.296°) ως τυπική ρύθμιση. Λειτουργία [RAD], που χρησιμοποιείται συνήθως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για παράδειγμα, καθαρή φυσική. Κάντε κλικ στο [RAD] για να αλλάξετε τη λειτουργία Radian.

Α1. Βασικές λειτουργίες κουμπιού

AC Το κουμπί All Clear (AC) διαγράφει ολόκληρη την οθόνη της αριθμομηχανής

Το κουμπί Backspace διαγράφει το τελευταίο ψηφίο

F2 προσβάσεις κουμπιών: αντίστροφη τριγωνομετρική sin-1 (arcsin), cos-1 (arccos), tan-1 (arctan), αμοιβαίες αναλογίες trig csc (cosecant), sec (secant), cot (cotangent), κυβική ρίζα, φυσικός λογάριθμος (ln), παραγοντικό (!), και Euler's number (e)

Α2. Λειτουργίες αριθμητικών κουμπιών

= το κουμπί εκτελεί τον υπολογισμό

1 = 1

+ κουμπί εκτελεί προσθήκη

1 + 1 = 2

- κουμπί εκτελεί αφαίρεση

6 - 2 = 4

× κουμπί εκτελεί πολλαπλασιασμό

10 × 10 = 100

÷ κουμπί εκτελεί διαίρεση

8 ÷ 4 = 2

. κουμπί εισάγει δεκαδικό διαχωριστικό

8.2 + 1.8 = 10

( ) βραχίονας εισόδων κουμπιών

1 × (3 - 1) = 1 × 2 = 2

Α3. Λειτουργίες Power και Root Button

^ κουμπί εκτελεί τροφοδοσία

2^3 = 2 × 2 × 2 = 8

κουμπί εκτελεί τετραγωνική ρίζα

√(144) = 12

3 κουμπί εκτελεί κυβική ρίζα

3√(8) = 2

Α4. Συναρτήσεις κουμπιού ποσοστού και παραγοντικού

% κουμπί εισόδου σύμβολο ποσοστού

45% = 0.45

! κουμπί εισάγει παραγοντικό σύμβολο

3! = 3 × 2 × 1 = 6

Α5. Συναρτήσεις κουμπιού γεωμετρίας και λογάριθμου

π κουμπί εισόδου phi σταθερά

π = 3.141592653589793

e εισαγωγές κουμπιών σταθερά euler

e = 2.718281828459

log το κουμπί εκτελεί τη βάση λογάριθμου 10

log(100) = 2

ln κουμπί εκτελεί φυσικό λογάριθμο

ln(e) = ln(2.718281828459) = 1

ex το κουμπί εκτελεί το euler exp

e2 = exp(2) = 7.389056098931

Α6. Τριγωνομετρικές συναρτήσεις κουμπιού

A6.1 Βασικές Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις Κουμπιού

sin το κουμπί υπολογίζει το ημίτονο

sin(90) = 1

cos το κουμπί υπολογίζει το συνημίτονο

cos(90) = 0
    

tan Το κουμπί υπολογίζει την εφαπτομένη

tan(90) = Infinity!

A6.2 Αντίστροφες τριγωνομετρικές συναρτήσεις κουμπιού

sin⁻¹ κουμπί υπολογίζει τόξο

sin-1(0) = 0

cos⁻¹ Το κουμπί υπολογίζει την αρκοσίνη

cos-1(0) = 90

tan⁻¹ Το κουμπί υπολογίζει το arctan

tan-1(45) = 88.726969979943

A6.3 Λειτουργίες κουμπιού αμοιβαίας αναλογίας trig

csc το κουμπί υπολογίζει τη συνέκταση

csc(60) = 1.154700538379

sec το κουμπί υπολογίζει τη διατομή

sec(45) = 1.414213562373

cot κουμπί υπολογίζει την συνεφαπτομένη

cot(60) = 0.57735026919

Β. Λειτουργίες πληκτρολογίου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε αριθμό και αριθμητικό τελεστή

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . το κλειδί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή αριθμού

+ - * / μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή αριθμητικού τελεστή

Backspace το κλειδί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαγραφή των τελευταίων ψηφίων

Enter το κλειδί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση υπολογισμών (ίδιο με ίσο)

Γ. Ιστορικό Υπολογισμού

Προβάλετε ή χρησιμοποιήστε το ιστορικό για την εκτέλεση ενός νέου υπολογισμού, κάντε κλικ Ιστορία στην οθόνη της αριθμομηχανής.

Δ. Τι είναι το Scientific Calculator

Η επιστημονική αριθμομηχανή είναι ένας τύπος αριθμομηχανής που χρησιμοποιείται για την επίλυση μαθηματικών, μηχανικών και φυσικών υπολογισμών. Αυτή η αριθμομηχανή είναι μια απλή επιστημονική αριθμομηχανή για την καθημερινή σας δραστηριότητα.

Αυτή η ηλεκτρονική επιστημονική αριθμομηχανή έχει δοκιμαστεί μέχρι την έκδοση 22. Διαθέτει επίσης προηγμένες δυνατότητες υπολογισμού με απλή και διάταξη πλήρους οθόνης, όπως:

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε τον ηλεκτρονικό μας μαθηματικό υπολογιστή! Και είναι σε πλήρη οθόνη!


Online Math Calculator v22 Advernesia | Σχετικά με | Αποποίηση ευθύνης | Απόρρητο και Πολιτική (GDPR) | Επικοινωνήστε μαζί μας και δωρίστε | Αναλύθηκε από το Google Analytic | Διαφημίσεις από το AdSense