Υπολογιστής Τριγωνομετρίας + Πλήρεις Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις [RAD]

Περισσότερα εργαλεία | [DEG] | [RAD] | Τρόπος Χρήσης

F2 sin cos tan %
^power sqrt π eeuler log
7 8 9 AC
4 5 6 × ÷
1 2 3 + -
0 . ( ) =

Α. Πώς να χρησιμοποιήσετε τον Υπολογιστή Τριγωνομετρίας

Σπουδαίος! αυτός ο Τριγωνομετρικός Υπολογιστής χρησιμοποιεί τη λειτουργία [RAD] ή τη λειτουργία ακτίνων. Αυτό χρησιμοποιείται για τριγωνομετρικούς υπολογισμούς. Για παράδειγμα cos (1) το ίδιο με το cos 1 Rad. Ορισμένες αριθμομηχανές χρησιμοποιούν τη λειτουργία RAD ή το Radian (1 RAD = 57.296°) ως τυπική ρύθμιση.

Κάντε κλικ στο [DEG] για να αλλάξετε τη λειτουργία βαθμού.

Β. Λειτουργίες κουμπιού Τριγωνομετρίας

AB.1 Βασικές συναρτήσεις κουμπιού τριγωνομετρίας

sin το κουμπί υπολογίζει το ημίτονο

cos το κουμπί υπολογίζει το συνημίτονο

tan Το κουμπί υπολογίζει την εφαπτομένη

B.2 Λειτουργίες κουμπιού αντίστροφης τριγωνομετρίας

sin⁻¹ κουμπί υπολογίζει τόξο

cos⁻¹ Το κουμπί υπολογίζει την αρκοσίνη

tan⁻¹ Το κουμπί υπολογίζει το arctan

B.3 Λειτουργίες κουμπιού αμοιβαίας αναλογίας trig

csc το κουμπί υπολογίζει τη συνέκταση

sec το κουμπί υπολογίζει τη διατομή

cot κουμπί υπολογίζει την συνεφαπτομένη

Γ. Γεωμετρία και λογαριθμικές συναρτήσεις κουμπιού

π κουμπί εισόδου phi σταθερά

e εισαγωγές κουμπιών σταθερά euler

log το κουμπί εκτελεί τη βάση λογάριθμου 10

ln κουμπί εκτελεί φυσικό λογάριθμο

Δ. Λειτουργίες πληκτρολογίου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε αριθμό και αριθμητικό τελεστή

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . το κλειδί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή αριθμού

+ - * / μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή αριθμητικού τελεστή

Backspace το κλειδί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαγραφή των τελευταίων ψηφίων

Enter το κλειδί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση υπολογισμών (ίδιο με ίσο)

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε τον ηλεκτρονικό μας μαθηματικό υπολογιστή!


Υπολογιστής Τριγωνομετρίας | Πτυχίο + Ακτινικές Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις v3 Advernesia | Σχετικά με | Αποποίηση ευθύνης | Απόρρητο και Πολιτική (GDPR) | Επικοινωνήστε μαζί μας και δωρίστε | Αναλύθηκε από το Google Analytic | Διαφημίσεις από το AdSense